Pravna obvestila in splošni pogoji

S prijavo prijavitelj potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal v prijavnici resnični, da se strinja s pogoji izvedbe prireditve in razpisnimi pogoji maratona. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na prireditvi na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov.

Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. Organizator bo osebne podatke prijaviteljev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07). Z udeležbo prijavitelj dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za namene statistične obdelave, pošiljanja ponudb, reklamnega gradiva in vabil na podobne dogodke. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve prijavitelja. Prijavitelju pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 114/06, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14).

Udeleženec maratona je vsak, ki se prijavi organizatorju, plača prijavnino in se udeleži maratona. Udeleženec v nobenem primeru ne sme prehiteti vozila, ki označuje začetek maratona, ali zaostati za vozilom, ki označuje konec maratona. V tem primeru oseba ni več udeleženec maratona in bo diskvalificiran, hkrati s tem pa se preneha odgovornost organizatorja do takšne osebe.

Udeleženec maratona, mlajši od 16 let, mora obvezno imeti soglasje staršev oziroma spremstvo organizirane skupine, kot to določa veljavna zakonodaja. Odgovornost za takšne udeležence je v celoti v rokah staršev. Slednji odgovarjajo tudi v primeru, če je njihov otrok na dogodku udeležen, sami pa na njem niso prisotni.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb vsebine prireditve tudi po že oddani prijavi in plačilu prijavnine iz strani udeleženca. Če pride zaradi objektivnih okoliščin do okrnitve programa, spremembe darilnega paketa ali tras, udeleženec ni upravičen do nobenega povračila prijavnine. Prav tako prijavljeni ni upravičen do vračila prijavnine, če se prireditve ne udeleži zaradi slabega vremena. Prireditev se namreč izvede v vsakem vremenu. Vračilo prijavnine je mogoče le z zdravniškim potrdilom. V tem primeru zaračunamo administrativne stroške v višini 5 EUR. Če se prireditev iz objektivnih okoliščin ne bi izvedla, je prijavljeni upravičen do plačila celotne prijavnine, vendar brez obresti.

Organizator se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in najnovejše podatke na svojih spletnih straneh, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ker obstajajo na spletni strani dogodka določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi dogodkom in nad katerimi organizator nima nadzora, slednji ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.