O nas

Organizator Istrskega kolesarskega maratona je Kolesarsko društvo Raketa, v katerem si prizadevamo spodbujati razvoj kolesarske ponudbe in pomagati slovensko Istro popeljati med bolj razvite in prepoznavne kolesarske regije.

To poskušamo dosegati skozi spodbujanje povezovanja okoliških turističnih ponudnikov, sodelovanje pri oblikovanju kolesarskih produktov, spodbujanje izgradnje kolesarske infrastrukture, organizacijo prireditev in popularizacijo kolesarstva kot zdravega načina preživljanja prostega časa. Društvo je sodelovalo že pri številnih projektih, ki to potrjujejo: pri izdaji brošure Uživajmo podeželje, pri izvedbi delavnic za turistične delavce v sklopu projekta Euro Bike, z organizacijo strokovnega posveta na temo kolesarske infrastrukture v Izoli, s samostojno izdajo kolesarske karte slovenske Istre in še nekaterimi projekti.

Društvo se tudi samo udeležuje številnih dogodkov doma in v tujini, s čimer se seznanja z novostmi in zagotavlja pester program aktivnosti za člane, hkrati pa se povezuje z drugimi društvi in organizacijami ter vzpostavlja medsebojna sodelovanja. Opažanja iz dogodkov in dobre prakse želi vnašati v okolje in s tem doprinesti k še višji kakovosti lastnih dogodkov ter pestrosti kolesarske ponudbe v slovenski Istri.

Spoznajte nas bolje, obiščite nas na spletni strani: www.drustvo-raketa.com.

raketa_zamenionas