Z Adriatic Slovenico do zanesljivega nezgodnega zavarovanja na maratonu za samo 1,50 €

V sodelovanju z zavarovalno družbo Adriatic Slovenica za udeležence dogodka omogočamo sklenitev ugodnega nezgodnega zavarovanja v času maratona.

Ponudba zavarovalnih rizikov in vsot:

smrt zaradi nezgode 42.000 €
trajna invalidnost 84.000 €
DN* za zdr. v bolnišnici zaradi nezgode 40 €
premija na osebo 1,50 €
trajanje zavarovanja 5. in 6. oktobra 2019**

* V premiji je vštet 8,5% dpzp. DN – dnevno nadomestilo
** Zavarovanje velja izključno za udeležence maratona in dogodkov povezanih z njim (družinski izlet, kronometer).

———-

Obseg kritja: Obveznost zavarovalnice nastane, če pride do nezgode zavarovanca v času športne rekreativne dejavnosti v okviru Istrskega kolesarskega maratona 2019.

Nudimo vam zavarovanje po spodnjih zavarovalnih rizikih:

• Smrt zavarovanca zaradi nezgode: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d., izplača zavarovalnino upravičencem. Upravičenci v primeru smrti – po 16. členu Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb 01-NEZ-01/08.

• Invalidnost kot posledica nezgode: Posebno pozornost pa posveča naša zavarovalniška hiša zavarovancem, ki so utrpeli hujše poškodbe, kjer skupni odstotek invalidnosti presega 50%. Za vsak odstotek invalidnosti nad 50%, se prizna dvakratni odstotek zneska za izračun odškodnine (npr. ce je zavarovancu priznana 75% invalidnost, mu izplacamo 100% zavarovalno vsoto).

• Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode: Zavarovatelj izplača dogovorjeno nadomestilo za število nočitev v bolnišnici, vendar najvec za 365 dni za posamezen zavarovalni primer.

Zavarovanje sklenete ob prijavi na maraton tako, da izberete opcijo “Želim se nezgodno zavarovati pri AS v času maratona”.

Za zavarovanje veljajo naslednji pogoji:
• Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb 01-NEZ-01/08,
• Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje udeležencev športnih rekreacijskih iger, športne rekreacije in tečajev 02-NEZ-07/08,
• Klavzula za nezg. zav. oseb z depresijo, anksioznimi motnjami in mentalno zaostalostjo 03-NEZ-12/13.

Za dodatne informacije so vam na voljo na Adriatic Slovenici vsak delavnik od ponedeljka do petka, od 08.00 -15.00 ure v Kopru, Ljubljanska cesta 3A, ali na tel. št.: 05/ 664 30 34 – Maja Perkon.

Informacija o obdelavi osebnih podatkov – GDPR

V zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. spoštujemo pravico do zasebnosti naših strank, zato vas želimo seznaniti, kako bomo obdelovali vaše osebne podatke, ko boste z nami sklenili zavarovalno pogodbo. V ta namen smo pripravili celovito »Informacijo o obdelavi osebnih podatkov«, ki vam je dostopna na www.as.si/vop. Lahko vam jo dostavimo tudi v pisni obliki, če jo naročite preko naše brezplačne telefonske številke 080 11 10 ali jo zahtevate pri našem pooblaščenem zastopniku.

Vaše osebne podatke za namen sklepanja in izvajanja zavarovalne pogodbe obdelujemo v skladu z zahtevami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1) in drugimi veljavnimi predpisi. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je lahko zakonska določba, sklenjena zavarovalna pogodba oziroma vaše zahteve v okviru sklepanja te po godbe, zakoniti interes zavarovalnice ali vaša privolitev za enega ali več namenov obdela ve. Obdelava vaših osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti obsega predvsem vodenje zakonsko določenih zbirk osebnih podatkov, izpolnjevanje nadzorstvenih zahtev in davčnih obveznosti kakor tudi naših obveznosti glede svetovanja oziroma preučevanja potreb in zahtev naših strank.

Obdelava vaših osebnih podatkov na podlagi pogodbe obsega obdelovanje podatkov v obsegu, potrebnem za izvajanje pogodbe oziroma za izvajanje vaših zahtev v okviru sklepanja
pogodbe. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi, kadar je to potrebno zaradi naših zakonitih poslovnih interesov. V okvir teh obdelav na primer sodi uveljavljanje odprtih terjatev, ukrepanje
v primeru kršitev pogodbe, dvig kakovosti, posodobitev in prilagoditev zavarovalnih storitev/produktov zavarovancem ter druge izboljšave našega poslovanja v korist naših strank, neposredno trženje, preprečevanje ogrožanja celovitosti, izvirnosti, dostopnosti ali zaupnosti podatkov, zagotavljanje varnosti in razpoložljivosti informacijskih sistemov in storitev ter preprečevanje in ugotavljanje zlorab.

Prijetna izkušnja, prilagojena vašim potrebam in zahtevam s končnim ciljem optimalne zavarovalne zaščite, je naše glavno vodilo pri uporabi vaših osebnih podatkov.

Če osebne podatke pridobimo o vas, kot od naše stranke, želimo prilagajati našo ponudbo zavarovanj in drugih storitev vašim potrebam za namen sklepanja zavarovalnih pogodb in s tem povezane primerne obveščenosti in vašega zadovoljstva v času, ko skladno z zakonodajo hranimo vaše podatke v naših zbirkah, kar obsega naslednje aktivnosti in oblike obdelave: obveščanje o novostih poslovanja oziroma ponudbi, statistično obdelavo, segmentacijo, profiliranje, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na informativne dogodke ter v zvezi s prej navedenim tudi telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Takšni obdelavi vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli ugovarjate tako, da nas o vašem ugovoru obvestite na naš naslov ali preko info@as.si.

Če sodelujete v naših promocijskih akcijah (npr. nagradne igre) ali če ste član našega AS Kluba ugodnosti, lahko na podlagi vaše privolitve vaše osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe izvajanja promocijskih in drugih aktivnosti, pri čemer jih obdelujemo skladno z vsakokratnimi pravili promocijske aktivnosti (npr. pravili nagradne igre ali pravili AS Kluba ugodnosti). Osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe podelitve nagrade, kakor tudi za morebitne davčne razloge, če je to potrebno zaradi vrednosti nagrade in za namene, opredeljene s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov. Vašo privolitev za takšno obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete tako, da nas o tem obvestite na naš naslov ali na info@as.si.