Z Adriatic Slovenico do zanesljivega nezgodnega zavarovanja na maratonu za samo 1,50 €

V sodelovanju z zavarovalno družbo Adriatic Slovenica za udeležence dogodka omogočamo sklenitev ugodnega nezgodnega zavarovanja v času maratona.

Ponudba zavarovalnih rizikov in vsot:

smrt zaradi nezgode 42.000 €
trajna invalidnost 84.000 €
DN* za zdr. v bolnišnici zaradi nezgode 40 €
premija na osebo 1,50 €
trajanje zavarovanja 23. in 24. septembra 2017**

* V premiji je vštet 8,5% dpzp. DN – dnevno nadomestilo
** Zavarovanje velja izključno za udeležence maratona in dogodkov povezanih z njim (družinski izlet, kronometer).

———-

Obseg kritja: Obveznost zavarovalnice nastane, če pride do nezgode zavarovanca v času športne rekreativne dejavnosti v okviru Istrskega kolesarskega maratona 2017.

Nudimo vam zavarovanje po spodnjih zavarovalnih rizikih:

• Smrt zavarovanca zaradi nezgode: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d., izplača zavarovalnino upravičencem. Upravičenci v primeru smrti – po 16. členu Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb 01-NEZ-01/08.

• Invalidnost kot posledica nezgode: Posebno pozornost pa posveča naša zavarovalniška hiša zavarovancem, ki so utrpeli hujše poškodbe, kjer skupni odstotek invalidnosti presega 50%. Za vsak odstotek invalidnosti nad 50%, se prizna dvakratni odstotek zneska za izračun odškodnine (npr. ce je zavarovancu priznana 75% invalidnost, mu izplacamo 100% zavarovalno vsoto).

• Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode: Zavarovatelj izplača dogovorjeno nadomestilo za število nočitev v bolnišnici, vendar najvec za 365 dni za posamezen zavarovalni primer.

Zavarovanje sklenete ob prijavi na maraton tako, da izberete opcijo “Želim se nezgodno zavarovati pri AS v času maratona”.

Za zavarovanje veljajo naslednji pogoji:
• Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb 01-NEZ-01/08,
• Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje udeležencev športnih rekreacijskih iger, športne rekreacije in tečajev 02-NEZ-07/08,
• Klavzula za nezg. zav. oseb z depresijo, anksioznimi motnjami in mentalno zaostalostjo 03-NEZ-12/13.

Za dodatne informacije so vam na voljo na Adriatic Slovenici vsak delavnik od ponedeljka do petka, od 08.00 -15.00 ure v Kopru, Ljubljanska cesta 3A, ali na tel. št.: 05/ 664 30 34 – Maja Perkon.

wp_footer()