Brezplačno parkiranje za udeležence

Parkiranje bo možno na parkiriščih

  • pri vojašnici
  • na Sv. Katarini
  • Oljčna pot
  • Adria Ankaran
  • Valdoltra
  • Debeli rtič
  • Lazaret

Za lociranje posameznega parkirišča kliknite na  , za prikaz seznama parkirišč pa na ikono . Zemljevid omogoča poljubno približavo do podrobnosti lokacije.